Nieuws

De Ter Specke Bokaal is onderdeel van het Lotto Baancircuit en wordt beschouwd als de officieuze openingswedstrijd van het outdoor atletiekseizoen. De wedstrijd wordt gekenmerkt door incourante onderdelen zoals de sprintafstanden 150 en 300 meter en de 1000 meter. De incourante onderdelen leiden tot confrontaties tussen lopers van verschillende disciplines. Deze onderdelen worden aangevuld met o.a. kogelslingeren, polsstokhoogspringen, verspringen, etc.
 
De Ter Specke Bokaal is ontstaan als een ‘bovenregionale’ wedstrijd, nadat AV de Spartaan een kunststofbaan had gekregen. Later is de wedstrijd opgetild naar landelijk niveau via het Lotto Baancircuit.
 
Op 13 mei 2017, vindt de volgende editie van de Ter Specke Bokaal plaats.  
Voor vragen kunt u een mail sturen naar terspeckebokaal@avdespartaan.nl


 

Ter Specke Bokaal: ‘Groots maar laagdrempelig’

16 december 2016
De Ter Specke Bokaal van 2017 zal de 35ste editie zijn van deze topwedstrijd. Gezien dit lustrum is het mooi om terug te kijken op het ontstaan van dit evenement en de vele geweldige atletiekprestaties die bij deze wedstrijd zijn neergezet. Er zal terug worden gekeken naar drie verschillende periodes. Deze keer de periode van 1983 tot en met 1995. Met andere woorden: het ontstaan en de ontwikkeling van de TSB.
 
Het begon allemaal met de aanleg van de kunststofbaan in Lisse. Als een van de weinige atletiekverenigingen met zo’n mooie kunststofbaan werd er vanuit de atletiekwereld nogal denigrerend gereageerd. De Spartaan zou het niet waard zijn om zo’n baan te krijgen. De promotiecommissie onder leiding van Wim van der Krogt, die 19 jaar voorzitter was van de TSB commissie, was vastbesloten om te laten zien dat De Spartaan het wel degelijk waard was om een kunststofbaan te verkrijgen. Om dat te bewijzen zou er een topwedstrijd worden gehouden op onze baan. Een topwedstrijd met Nederlandse records wel te verstaan.
In die tijd was Wim van der Krogt tevens kracht- en sprinttrainer en via zijn contacten in Papendal kreeg hij het voor elkaar dat een aantal topatleten naar Lisse zouden komen. Peter van Beusekom (toenmalig sprintcoach in Papendal) kwam met het idee om als afstanden de 150 en 300 meter te houden. Nooit wetende dat dit later de incourante afstanden zouden worden waar de Ter Specke Bokaal om bekend zou komen te staan.
 
Op 7 mei 1983 was het eindelijk zover. Dè wedstrijd die De Spartaan op de kaart zou gaan zetten. Het werd een groot succes. Nadat de wedstrijd langzaam op gang was gekomen werden er plots 3 Nederlandse (jeugd)records gevestigd, met als klap op de vuurpijl de 18.26 meter van Erik de Bruin op het kogelstoten. Hij zou uiteindelijk samen met Deborah Dunant voor het eerst de ‘Ter Specke Bokaal’ winnen. Volgens mr. Ter Specke Bokaal, Wim van der Krogt was de missie geslaagd: ‘Niemand heeft meer geklaagd over een kunststofbaan in Lisse’.
 
Het enthousiasme bij de atleten en de leden was direct groot en besloten werd om de wedstrijd voor de Ter Specke Bokaal ieder jaar te organiseren. Het tweede jaar was het direct weer raak:  “Iedereen heeft de schreeuw gehoord waarmee diezelfde atleet (red. Eric de Bruin) de diskus van zich afwierp. Na 63.14 meter sloeg het projectiel in de grond. Ook al een nieuw rekord. En dat om kwart voor drie! De wedstrijden waren net begonnen!!” Aldus het verslag van André Geljon uit het clubblad van juni 1984.
 
Wim van der Krogt was destijds ook speaker en weet van dat moment te vertellen: ‘De NK 10 km werden toen ook in Lisse gehouden. Klaas Lok werd daar voor de 24ste keer Nederlands kampioen, maar op hetzelfde moment dat hij finishte, wierp Eric de Bruin de discus naar deze afstand.’ Het toont aan hoezeer de Ter Specke Bokaal een topwedstrijd was. Verder waren het bij de Spartaan ook de jaren van Peter van Noort bij het kogelslingeren. Onder luide aanmoedigingen van het Spartaan publiek veroverde hij met 60.90 meter de Ter Specke Bokaal om zijn kunsten te herhalen in 1988 met een worp van 66.72 meter.
 
Ook de aankleding had gelijk al een eigen en vernieuwende stijl, met de thans overbekende tulpen langs de baan, vlaggen en een vol terras. De Ter Specke Bokaal begon zich te ontwikkelen als de opening van het baanseizoen met een eigen identiteit. Het werd een grootse wedstrijd, maar was tegelijkertijd laagdrempelig naar de atleten toe. Tot op heden is dit nog steeds de sfeer die de wedstrijd uitstraalt. Verder werd er geen startgeld toegekend, wel waren er goede prijsstaffels voor de prestaties. De Ter Specke Bokaal stond bekend om het waarderen van prestaties, geen reputaties. De atleten konden deze laagdrempeligheid erg waarderen. Zo herinnert Wim van der Krogt zich nog een moment met Jeroen van der Meer (speerwerper): ‘Er was afgesproken dat als hij 80 meter zou werpen, hij dan 75 gulden aan prijzengeld zou krijgen. De speer kwam toen iets voorbij 79 meter terecht. Jeroen van der Meer had echter zoveel betekend voor de Ter Specke Bokaal bij de atleten dat wij toch besloten om hem die 75 gulden te geven. Hij weigerde het echter aan te nemen. Hij zei dat hij het niet verdiend had. ‘
 
Wat dus begon als een wedstrijd om waar te maken dat een kunststofbaan De Spartaan waardig was, was al snel uitgegroeid tot een jaarlijks evenement. Het doel van de commissie werd om eens in een verslag op NOS Studio Sport te verschijnen. Na negen succesvolle atletiekjaren werd dit doel bereikt. Nog steeds met de incourante afstanden werd de TSB een topwedstrijd in Nederland. En dit is nog steeds een feit.   
 
Nadat het doel om NOS Studio Sport te bereiken gehaald was, werden in 1992 de volgende drie doelen geformuleerd:
  1. Het organiseren van een door topatleten gewenst wedstrijdprogramma
  2. Het laten zien, dat in bij De Spartaan in Lisse een goed georganiseerde topwedstrijd mogelijk is.
  3. Het ‘trainen’ op hoog niveau van ons eigen kader, waarmee niet alleen de veldjury wordt bedoeld.
De huidige commissie probeert nog steeds om deze drie doelen te realiseren.
 
Kortom, de eerste jaren van de Ter Specke Bokaal waren veelbewogen. Echter, de Ter Specke Bokaal heeft AV De Spartaan volledig op de kaart gezet. Een unieke topwedstrijd in Nederland is in deze jaren geboren.
 
De volgende keer zal dit stuk verder gaan met de jaren 1995-2005, een periode waarin onder andere het wedstrijdsecretariaat grote veranderingen heeft meegemaakt.
 


 
www.terspeckebokaal.nl
De 35ste editie van de Ter Specke Bokaal zal in 2017 plaatsvinden. Voorzitter Paul Grimbergen maakte op zaterdag 8 oktober in de… Meer >